Modlitby při studiu

Modlitba při studiu

Stvořiteli, jehož jméno nemůžeme ani vyslovit, který z pokladů
své moudrosti všechno vymezil jsi a podle obdivuhodného řádu
dokonale uspořádal jsi všechny části vesmíru.
Ty, pravím, který jsi nazván zdrojem světla a moudrosti, prapočátkem všeho,
pošli do temnot našeho ducha paprsek svého jasu
a zbav nás temnot, s nimiž jsme se narodili, totiž hříchu a nevědomosti.
Ty, který rozvazuješ jazyky nemluvňat, rozvaž i jejich jazyk,
vlej jim do rtů požehnání své milosti a dej bystrost v úsudku,
všechno si zapamatovat, snadnost a lehkost všemu se naučit,
umět vše vyložit a druhým to tlumočit.
Usměrni jejich myšlenky hned na počátku, řiď další myšlenkový postup
a pomoz jim utvářet správné závěry.
Ty, který jsi pravý Bůh i člověk,
který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

(sv.Tomáš Akvinský)


Modlitba před studiem I

Nejsvětější Pane,
sešli na mě milost Tvého Svatého Ducha
a posilni mě,
abych se mohl(a) dobře učit, studovat
a tím se stát lepším člověkem pro Tvojí slávu,
útěchou pro mou rodinu
a přínosem pro naši církev a národ.
Amen.


Modlitba před studiem II

Kriste, pravé světlo,
které osvětluješ a posvěcuješ
každého člověka, který přišel na svět,
nech světlo svého pokoje zářit na mě, abych mohl vidět Tvoje přívětivé světlo
a veď moje kroky na cestě Tvých přikázání
na přímluvu Tvé svaté Matky
a všech svatých.
Amen.

student

studentka