Kdo je to animátor

sef_mladeze

   

    animátor ≠ šéf mládeže

    animátor = služebník mládeže

spolecenstvi

 

Člověk doprovázející mladé lidi je klíčovým bodem celé pastorace mládeže. I když existují nejrůznější spontánní skupiny mládeže, bez člověka, který je schopný plnit roli doprovázejícího, nemůžeme hovořit o formaci a doprovázení mladého člověka ze strany církve.

Nestačí totiž jen udělat mladým lidem prostor, vyčlenit jim nějaké místo. Je třeba něco mnohem zásadnějšího: být s mladými jako jeden z nich a zároveň jim na cestě k dospělosti a k celkové životní zralosti pomáhat. Dostáváme se tedy k osobě, jež má v církvi pro výchovu dnešních mladých opravdu zásadní úlohu.

Hlavní poslání animátora je tedy pomoci mladým vytvořit takové společenství, ve kterém by se přítomní mohli setkat s Kristem. Animátor by měl “oživovat”, dávat ducha setkávání.

Animátor je člověk, který se aktivně podílí na životě církve mezi mládeží. Pomáhá, aby mládež nacházela cestu k Bohu formou, která je mládeži blízká.

Být dobrým animátorem není jen otázkou člověka, který se věnuje mladým kolem sebe. Být dobrým animátorem znamená být dobrým křesťanem – a to je otázkou každého z nás.

Máš chuť, spoustu nápadů a chvíli volného času? Nejsou ti lidé kolem tebe lhostejní? Chceš pomáhat druhým hledat tu správnou životní cestu?

... chceš se stát i ty animátorem a podílet se na pořádání akcí v děkanátu? … tak neváhej a kontaktuj kaplana pro mádež nebo některého animátora … (seznam animátorů v záložce ANIMÁTOŘI DĚKANÁTU)

“Když ty zpomalíš, oni zůstanou stát.
Když ty se znechutíš, oni svěsí ruce.
Když ty jdeš, oni začnou běžet.
Když ty nabídneš ruku, oni ti dají život.
Když ty se modlíš, oni budou svatí.”

   V současné době probíhá přihlašování do dalšího ročníku kurzu ANIMÁTOR. Více informací zde.