Život

Padlý

Na první pohled je příběh tohoto filmu je jednoduchý – meteor padá z vesmíru na Zem. Na druhý pohled je však v těchto několika vteřinách obsažen boj o život. Meteor vidí, že jeho “smrt” je nevyhnutelná, nicméně mu zbývá pár chvil, které buď může naplnit trápením z blízkého konce anebo prožíváním toho, co se právě teď děje – výhled na krajinu, let vzduchem… Je to jako v životě každého z nás. Můžeme se buď trápit věcmi, které nás “čekají”, které však nemůžeme ovlivnit anebo se soustředit na to, co ovlivnit můžeme.

Petroleo

Jakou cenu má lidský život? Je ekonomický prospěch, zisk a bohatství přednější, než životy lidí? V tomto kratičkém příběhu můžeme vidět trosečníka, který je na ostrově sám až do chvíle, než náhodou objeví ropu. Najednou se začnou dít věci a záchrana se blíží…. Důvodem záchranné mise však není náš trosečník, ale ropa, kterou objevil…

Smrt si kupuje limonádu

Tento na první pohled úsměvný příběh v sobě nese zajímavou myšlenku. Zisk je zisk za všech okolností, i kdyby vám dlužila sama smrt. Tváří v tvář smrti však pozemské ekonomické zájmy jdou stranou, protože hodnota, se kterou Smrt obchoduje, je příliš vysoká – život sám.

Jednominutová muška

Mít očekávání od života je velmi užitečná věc. Naše malá muška však má na celý seznam úkolů, které má v jejím životě splnit pouze jednu minutu. A tak lítá z místa na místo a snaží se všechno stihnout. Je to však nad její síly a nakonec, unavená životem, kapituluje. Život však přináší mnohá překvapení…

V cizích botách

Jak často soudíme druhého podle jeho vzhledu? Tak moc bychom si to přáli vyměnit s těmi, kteří mají lepší oblečení, neděravé boty  a jen tak si v klidu užívají života.

Zakládají se naše soudy ovšem na pravdě?