Hodnoty

Tři body

Krátký film, který může evokovat mnoho myšlenek. Švadlena, která zachraňuje svět, “opravuje” lidi, stroje, vztahy. Bez odměny, bez očekávání ocenění, bez hranic…
Je tak “posedlá” dobrem, že zapomíná na sebe. Na to, že se jí dobro může vrátit v podobě zla a dokonce zničit ji samou. Přesto v tom všem vidí smysl. A před dvěma tisíci let zde také někdo takový byl….

Vděčnost

Gratitude (Vděčnost) je nádhernou výpovědí o tom, že jednou z nejdůležitějších lidských vlastností je být vděčný. Je totiž za co, za to, že žijeme, za to, že máme kolem sebe lidi, za vymoženosti civilizace… Tuto “modlitbu” vděčnosti složil Br. David Steindl Rast, mnich benediktinského kláštera v USA, který pochází původně z Rakouska. Moving art k ní přidal působivé záběry a tak mohla vzniknout nádherná paleta myšlenek a inspirací, které byly velmi oceněny mimo jiné na konferenci TED. Můžete jej sledovat i s komentářem jejího autora Louie Schwartzberga na stránkách TEDu, kde se dají navolit české titulky.

Buď požehnáno Tvé jméno

Matt Redman, který složil tuto píseň o ní prohlásil, že vznikla proto, že křesťanství nemá moc písní, ve kterých by člověk mohl vyzpívat svoje neštěstí a obtížné snášení břemen. Motiv je jasný: “Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď požehnáno.” Všichni lidé, kteří vystupují v tomto klipu jsou reální a jejich příběhy také. O to více udivuje, že přes to přese všechno dokáží říci – Buď požehnané Tvoje jméno.

Padající talíře

Symbolické vyjádření “dějin spásy”. Bůh jakoby mluví k člověku, který k němu ztratil cestu. Kam jdeš? Proč jsi se ode mě odpojil? To je jen několik málo otázek, které můžete vidět v tomto zajímavém videu.