Folk

Bétel

Bezefšeho

C&K Vocal

Johnny Cash

Cymbelín

Richard Čanaky

Skip Ewing

Hradišťan a Jiří Pavlica

Hrozen

Jablkoň

Oboroh a Svatopluk Karásek

Kvokál

Petr Lutka

Simona Martausová

Tomáš Najbrt

Oboroh

Paul Overstreet

Paprsky

Petr Pololáník

Manželé Radovi

Sestry Steinovy

John Michael Talbot

Travis Randy

Učedníci

Ricky Van Shelton

Karel Vepřek

Zrcadlové sestry

Jan Zubryckyj