Modlitba mladých

Ježíši, s láskou se na nás díváš a nabízíš nám dar Ducha svatého.
Prosíme tě, pomoz nám přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí,
abychom si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej nám odvahu ptát se na pravé hodnoty života
a zříkat se falešných nadějí,
abychom se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej nám schopnost ukazovat praktickými skutky lásky
na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné
a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsme v tvé církvi znamením naděje
a najdeme bohatství věčného života. Amen.

Panno Maria, prosíme tě,
nauč nás dělat všechno, co nám tvůj Syn řekne.
Zdrávas Maria…

praying_4