Dencing ívnyng 2016

Dencing se mi moc líbil, neskutečně jsem si ho užila a taky mám z toho večera hodně zážitků na které budu moc ráda vzpomínat. Kapela, občerstvení… bylo super. Bylo o mě vždy skvěle postaráno.

Adéla Surá, účastnice z Valašské Polanky


Díky moc za skvělou akci a energii do ní vloženou. A taky dobrodinci, který do tomboly daroval med a osladil mi tak život.

Bětka Vašků, účastnice ze Vsetína


Díky za skvělý a radostný ples. Výzdoba byla naprosto bezkonkurenční, tombola bohatá, výborné občerstvení i koktejly… i obsluha. Bylo faaajn.

Alžbět Pavelková, účastnice ze Vsetína


Úžasná akce se skvělými lidmi. Díky všem, kteří se podíleli na její přípravě a průběhu.

Tomáš Martinka, účastník z Vysokého Pole


2. 4. 2016 se v Brumově v kulturním domě konal již šestý ročník jarního plesu pro mladé s názvem Dencing Ívnyng. Vstup na akci byl povolen pouze ve společenském oblečení. Akci organizovali animátoři děkanátu Valašské Klobouky za pomoci vsetínského děkanátu. Návštěvníků bylo přes 200, a to jak z Brumova, tak z širokého okolí. Na plese panovala velmi příjemná atmosféra a mladí plnili parket již při zaznění první písničky. Mimo jiné, byla na plese velmi bohatá tombola, kterou zajistili animátoři ze svých farností. Mladí si při vstupu kupovali slosovatelné vstupenky, z nichž se kolem půlnoci losovali dva šťastlivci, kteří vyhráli vstupenky na celosvětové setkání mládeže v Krakově. Jsem ráda, že ples proběhl ve výborné atmosféře a že se jej zúčastnilo tolik mladých. Cílem totiž nebylo pouze si zařádit a zatančit, ale dám tomu i vyšší smysl. Už jen to, že na ples jsou každoročně zvaní kněží z farností, napovídá tomu, že je zde nějaká možnost, aby se mladí nebáli oslovit kněze, popovídat si s ním, a tak možná směřovali blíž a blíž ke Kristu. Dle mého názoru je důležité, aby se mladí křesťané scházeli, navzájem se povzbuzovali a podporovali na pouti životem v dnešním, tak velmi otevřeném a rozkolísaném světě.

Michaela Šerá, animátorka za farnost Brumov